Паспорт кабінету

ПЕРЕЛIК НЕОБХIДНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ

КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ

І. Загальна нормативно-правова база

1.     Закон України Про освіту

2.     Закон України Про загальну середню освіту

3.     Державний стандарт базової і повної середньої освіти

4.     Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

5.     Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

 

ІІ. Документація кабінету

1.     Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2004 р. № 407, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 р. за № 730/9329

2.     Додаток до листа МОН України № 1/9-319 від 16.06.2014. Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.      Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

4.     Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики (2011 рік)

5.     Правила використання комп'ютерних програм

6.     Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики

7.     Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за № 620/9219 (далі - Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики);

8.     Акт перевірки готовності

9.     Паспорт кабінету інформатики

10.     Графік роботи кабінету

11.     Річний план роботи

12.     План перспективного розвитку кабінету

13.     Інвентарна книга

14.      Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету

15.      Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

16.       Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

17.       Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

1.     Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63 (далі – ДСанПіН 5.5.2.008-01);

2.     Санітарний паспорт кабінету інформатики

3.     Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог

4.     Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-98», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30 грудня 1998 р. № 9 (ДСанПіН 5.5.6.009-98)

5.     Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 р. № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533;

6.     Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

7.     Правила користування електричною енергією

 

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1.     Типове положення про службу охорони праці

2.     Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України           15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05);

3.     Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня 2006 р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680 (далі – Положення про порядок проведення навчання з охорони праці);

4.     Положення про порядок розслідування нещасних випадків

5.     Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 р. № 563, зареєстроване в Міністерстві юстиції 20 листопада 2001 р. за № 969/6160 (зі змінами)

6.     Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені спільним наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від              30 вересня 1998 р. № 348/70, зареєстровані у Міністерстві юстиції України       17 грудня 1998 р. за № 800/3240 (далі - Правила пожежної безпеки);

7.     Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті

8.     Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики

9.     Посадова інструкція вчителя інформатики

10.            Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників

11.            Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

12.            Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності

13.            Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь та інформацією про місце знаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.

14.            Інструкції:

14.1.      Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи на ЕОМ

14.2.      Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання

14.3.      Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ

14.4.      Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологій

14.5.      Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних робiт на уроках інформатики

14.6.      Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики

14.7.      Інструкція з електробезпеки

14.8.      Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом

15.            Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів

 

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1.     Методичні рекомендації щодо вивчення предмету

2.     Перелік посібників

3.     Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України

4.     Навчальні програми

5.     Календарне планування

6.     Поурочні плани-конспекти:

7.     Підручники

8.     Матеріали:

·        Реферати учнів

·        Реєстр навчальних комп’ютерних програм

·        Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики

9.     Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень

10.   Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету

11.    Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

 

Стенди

Постійної експозиції

·        Державна символіка

·        Портрети видатних вчених галузі

·        Правила техніки безпеки

·        Розклад роботи кабінету

·        Вправи для очей для зняття втоми

·        Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки

·        Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)

 

Змінної експозиції

·        Матеріали до тем, що вивчаються

·        Матеріали про вчених

·        Матеріали про новітні розробки у галузі

·        Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів

·        Кращі роботи учнів

·        (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)

12.   Науково-методичні і науково-популярні журнали

13.   Матеріали педагогічного досвіду

 

VI. Оплата праці

1.     Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  06 березня 2002 р. за № 229/6517;

 

VII. Позаштатні ситуації

1.     Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп'ютері

2.     Порядок надання першої допомоги при одержанні травм