Програмування

Розгалудження і цикли

Шкарбан В.М.

Тема_1. Поняття команди розгалуження. Опис команди розгалуження мовою програмування. Поняття умови. Опис умови. розгалудж1.doc (54,5 kB).

Тема_2. Розв’язування задачі з використанням вказівки розгалуження розгалудж2.doc (52,5 kB)

Тема_3. Практична робота. “Створення алгоритмів з вказівкою розгалуження у середовищі програмування.”розгалудж3.doc (35,5 kB)

Тема_4. Поняття циклу. Класифікація циклів. Порівняльна характеристика циклів. Форма тики команд повторення мовою програмування. цикли1.doc (60 kB)

Тема_5. Створення алгоритмів з використанням циклу з параметром. цикли2.doc (37 kB)

Тема_6: Практична робота «Створення алгоритмів з використанням циклу з параметром у середовищі програмування». цикли3.doc (29,5 kB)

Тема_7: Створення алгоритмів з використанням циклів з невідомою кількістю повторень.цикли4.doc (28,5 kB)

Тема_8:  Практична робота «Створення програм з використанням циклів з невідомою кількістю повторів у середовищі програмування».цикли5.doc (28 kB)

Тема_9. Тематичне оцінювання (контрольне тестування).цикли6.doc (42 kB)