7 клас

Пов’язане зображення

Урок 1/1Поштова служба Інтернету. Електронна скринька  та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки

Урок 2/2Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень

Урок 3/3Вкладання файлів. Використання адресної книги та списків розсилання

Урок 4/4Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс. Практична робота № 1. Електронне листування через веб-інтерфейс

Урок 5/1Поняття моделі

Урок 6/2Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі

Урок 7/3Карти знань, їх призначення, редактор карт знань

Урок 8/4Побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах

Урок 9/5Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань

Урок 10/1Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження

Урок Презентація

Урок 11/2Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Урок Презентація

Урок 12/3 Практична робота № 4 Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Урок Презентація

Урок 13/4Висловлення. Істині та хибні. Умовне висловлення «Якщо – то - інакше». Алгоритм з розгалуженням 

Урок. Презентація

Урок 14/5Практична робота № 5 Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Урок Презентація

Урок 15/6Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі

Урок Презентація

Урок 16/7Практична робота № 6 Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

Урок Презентація

Урок 17/8

Комплексна практична робота по темі «Алгоритми з повторенням і розгалу-женням»

Урок Презентація

Урок 18/1Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою, виділення  елементів книги й аркушу. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок

Урок 19/2Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул.    Поняття про модифікацію формул при копіюванні 

Урок 20/3Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max

Урок 21/4Стовпчасті та секторні діаграми, їх  об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі Опрацювання числових даних за алгоритмом

Урок 22/5Практична робота 7. Введення, редагування та форматування даних у середовищі   табличного процесора

Урок 23/6

Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

Урок 24/7Практична робота 9. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі

Урок 25/8Тематична атестація з теми «Табличний процесор Excel»

Урок 26/1Розв’язування компетентністних задач

Урок 27/2Розв’язування компетентністних задач

Урок 28/3Розв’язування компетентністних задач

Урок 29/4Розв’язування компетентністних задач

Урок 30/1Виконання індивідуальних навчальних проектів

Урок 31/2Виконання індивідуальних навчальних проектів

Урок 32/3Виконання індивідуальних навчальних проектів

Урок 33/4Виконання індивідуальних навчальних проектів